Jurus Tenaga Dalam Like Baby Flyng on the Air 9

Piwejangna nu masih sok dibulak-dibalik  teh lain pedah can  kaharti, ngan eta we meni ku endah ungkara basana bari hese dicumponana, contona wae :

1. Ulah rek wani komo sieun, ulah rek sieun komo wani.

2. Ulah rek ngajago komo elehan, ulah rek elehan komo ngajago

3. Ulah rek ludeungan komo borangan, ulah rek borangan komo ludeung

4. Ulah hayang beunghar komo sangsara, ulah hayang sangsara komo beunghar

5. Ulah hayang komo embung, ulah embung komo hayang.

Jurus ka – 5

1. Sikap sesuai jurus 1

2. Tangan keduanya ditempatkan dimuka pusar, terlentang.

3. Kemudian dibawa kedepan muka dan dibukakan

4. Disertai dengan gebrag kebelakang

5. Mulai menggeser dengan kaki kiri kedepan

6. Badan dimulai dengan bungkuk, tangan tegak lurus agak miring kebelakang

Harkatan

Nafasnya diisep perlahan-lahan kedalam seirama dengan gerakan.

Pandangan : Lihatlah mulai dari ujung kaki ke kepala terus ke atas

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply