EnglishArabicIndonesian

Kanyaah

kanyaah indung Bapa nu ngandung siloka papatah :

1. Poto baheula teh saru jg sajarah anu kalimpudan ku dimensi waktu, hartina kolot kr mapagahan kahade ngeusian waktu sing ngarujuk kana al-ashr sanajan ngan 3 ayat. (kolot teh kr nitah hirup ulah dina sajarah, tapi hirup kudu nyieun sajarah).

2. Batik, nembongkeun yen hirup kudu parigel ku inovasi, kudu nyieun kamanfaatan kr sabudeureuna tur kudu boga kahayang pikeun ngurus (ngarawat, ngomean, ngawangun jg ngalegaan) lingkungana dina adab2an kamanusan. (kolot teh kr nitah ngaderes maca quran)

3. Balon gas (mi’raj), ngandung harti hirup kudu boga udagan nepi katungtung alak paul malah sing nepi k sidratul muntaha ku solat lima waku. (kolot teh kr nitah solat)

4. Cag.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply