EnglishArabicIndonesian

Kingkilaban 20

Sagudat katumbiri beureum

pucukna nurihan dada

nembrak

kahoncewang ukur sieun memeh prung.

Sawidak rasa kapanasaran

ngeleketek hate : eleh deet

bongan ceuk anu lalayaran di sagara adat

geutih ieu beureumna gincu ti Ambu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply