Kingkilaban 25

Di buruan ieu aya jirim

Miharep tur diharepkeun

Dina jajaran jalma, salindungeun

Di buruan ieu aya lengkah

Sarengkak dua rengkak

Dina jajaran paripolah, tuturkeuneun.

Di buruan ieu aya kawawuh

Salamet

Kapastian

Lalampahan anu panjang kacida

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply