EnglishArabicIndonesian

Kingkilaban 29

Sagudat katumbiri beureum

pucukna nurihan dada

nembrak

kahoncewang ukur sieun memeh prak

Sawidak rasa kapanasaran

ngeleketek hate : eleh deet

bongan ceuk nu lalayaran disagara adat

geutih ieu beureumna gincu durjana

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply