Kingkilaban 32

Aya nu leungit

Atikan

Mubuy ngumbul jeroeun haseup kulon

Aya nu tamada

Menta cinyusu anu paling herang

Iteukna oge uteukna

Lantaran didieu

Impian teu weleh diudag barongsay

Ana prak nangtung, palangdada lain tina albasiah.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply