EnglishArabicIndonesian

Kingkilaban 53

Unggeuk teh lain panuju

mireungeuh kanyataan yen dolim teh toja’iyah jeung kamanusan

Unggeuk nu ieu oge masih lain panuju

rasa ditandasa ukur rarasaan sabab kanyaho urang ngan saukur bagean leutik tina Ilmu-Na.

Kiwari nu ngagudat lain wungkul rasa bedegong

upuy apay dina poek bari hohoak yen Islam ageman nu bener

renghap anu jero kacida mere kasempetan pikeun muhasabah

Islam teh ageman anu bener atawa bener ker ageman manusa?

nu sok ngaruksak atawa nu sok ngawangun jati diri kamanusan?

Gusti, pasihan abdi pangarti nu mahi pikeun nepi ka Anjeun bari kuat ngajalankeuna.

Lalaunan tapi pasti, lalangse ngolesed

ised katebak amanah, sidiq, fatonah jeung tablegna waritsatulanbiya (seug komo Mantena jalmi pilihan)

mubuy nyungseub dina lelembutan anu paling fitri

andiprek waleh, nyangsaya dina Asmaulhusna

pupuh pasrah sumerah mimiti ngawirahma dina dangding acining aci

Undakan langit

Lilinggeran

Umur

Harieum mangsa sareupna

Tetela Islam teh cocok keur kuring

Ieu Syahadat papatah indung jeung bapa ngajadi zimat dina hirup (dina sholat, dina zakat, dina puasa, jeung dina nganjang ka Baetulloh)

Ludeung, lantaran kuring manusa

Untung kuring lahir tur hirup jeung manusa

Tetela Islam teh cocok keur kuring

Ageman nu bener keur manusa nu kawengku dua alam hirup jeun paeh.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply