EnglishArabicIndonesian

Kirata Herbal

(Dokumen Salakanagara)

1. Pecah Beling: Ginjal, Kencing Batu, Nyeri Kiih (Pecah Nu ngabeling)

2. Sembung: Sesembuhan Nu Katembong. Amandel, Nuhudang Ngajuru

3. Harendong: Hare-hare Ngendong, Harese Ngendong, Lemah Syahwat

4. Handeuleum: Bahan Neueulkeun, Nu Bereum (Ambyen)

5. Kirinyuh: Kiih Nyeri Besi, Nyuuh, Juuh (Karinyuh) Hidrasi, Jeungjeuriheun 6. Dadap: Dada Eungap, Paru-paru, Bronhitis, Asma

7. Bintinu: Bau Biin, Tambah Linu, Nyeri Huntu, Nyeuri Ceuli

8. Waru: Jiwa Kasaru, Sakit Jiwa, Gelo

9. Pringgani: Padi Kanu Gering, Ganjelan Dina Dada, Nyamuni

10. Jarong: Jang Nu Teu Sabrongnrong Nu di Beuteung, Guna-guna, Komplikasi

11. Ki Urat: Panyakit Urat

12. Babadotan: Baluran Bari Dodotan (obat luar)

13. Saliara: Sakur Nu Lieur-lieur Nyaliara, Flu/Salesma Nyaliara

14. Sintrong: Bersin Nongkrong

15. Sena: Hese Naeun, Obat Kuras

16. Kaca Piring: Kaca Beling (Pecah Beling)

17. Taleus Hideung: Etana Leuleus, Teu Ludeung, Susah Hirup, (Lemah Syawat)

18. Eurih: Seueul/seueur Peurih (Maag)

19. Jawer Kotok: Jalma Ngawer-ngawer Siga Kotok Beser

20. Gedang Gandul: Getih Ngandang Ngaganjel, Garinjul, Kanker

21. Tatapayan: Tatana Papay (Struk)

22. Babasaran: Bebeseran (Beser)

23. Kahitutan: Kanggo nu hitut (Boson)

24. Lampuyang: Hayang Caang, Rumeuk, Katarak

25. Jambu: Jampe Murus, Bari Utah

26. Jambe: Jampe Mules (Hese Ee) bari Ee

27. Wera: Ngawer Rea (Beser)

28. Teki: Butek Teu Ngarti

29. Pandan: Padi Kanu Kaeun, Kanu Nyarita

30. Mangandeuh: Mangan Meuweuh Euweuh Kaseubeuh, Nafsu Makan

31. Gelang: Gelo ku Muriang

32. Baruntas: Barau Meuntas (Bau Awak)

33. Jamaras: Jampe Heuras

34. Cangkudu: Kacangcang nu Kudu Jantung, Darah Tinggi

35. Jukut Riut: Nuju Ngukut Rieut Jeung Utah

36. Antanan: Anu Tareunangan

37. Salad Soya: Sasalad Nu Sahaya

38. Saga: Asa Lega

39. Gambir: Ngagirangan Biwir

40. Lame: Landong Muriang

41. Jahe: Jang Tibra Hees

42. Hanjuang: Ngahayu Hariwang

43. Kersen: Hengker, Beresin, Sare teu bosen

44. Kiseureuh: Merekis, Seueul, Bareuh

45. Kaliki: Kali Kili Ceuli

46. Kumis Ucing: Kumis Susah Cicing (Beser)

47. Cikal Balung: Nikel Tulang

48. Turiang: Tuus, Nyeri, Muriang Asam Urat

49. Jaringao: Jang Nu Gering Ngaco

50. Carulang: Ngengar Tulang

51. Susuru: Susuh Susu Nu Ngajuru

52. Ganyol: Ngaganjel Nolol (Wasir)

Mugia aya manpaatna keur urang..
Cag.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply