Krachtology; Jurus Tenaga Dalam Like Baby Flying On Air 14

Krachtology berasal dari perkataan KRACHTOS yang berarti tenaga dan LOGOS yang berarti ilmu.

Pada 4000 SM, Krachtology sudah dikenalk oleh orang-orang mesir kuno, dalam sebuah buku Papyrus ” Yedimisiah Ontolagio” yang sudah disalin kedalam bahasa grik kuno, menceriterakan : Bila otot bahu digerakkan akan mengeluarkan tenaga aneh sehingga dapat merobohkan orang yang sedang marah. (Diktat Ameta Krachtologi 23).

Dari Mesir krachtology berkembang ke Babylon, Yunani, Romawi dan Persia. Di Persia tenaga semacam ini dinamakan DAHT; ialah tenaga yang bisa merobohkan musuh dari jarak jauh. Kaum bangsawan Persia dilatih senam waktu dinihari, sehingga mereka mempunyai tenaga Daht tersebut..

Dikatakan pula bahwa banyak orang-orang Badewi yang mempunyai Daht pada matanya bila musuh akan menyerangnya, tiba-tiba musuh itu roboh. Mengapa orang-orang Badewi mempunyai Daht ?, hal ini disebabkan karena orang-orang Badewi tanpa sadar melatih matanya dengan melihat jauh, memandang padang pasir yang luas membentang.

Orang-orang China Tartar, Patan, dan Moghul mengenal beberapa jenis silat yang dapat merobohkan musuh dari jarak jauh. Silat Moghul yang terkenal diantaranya ialah SHULURKHAN yang artinya tipuan licik untuk para raja, berbentuk silat 12 jurus dari TAYMOR LATHEP BARBER (1450 – 1520).

Yang boleh belajar silat ini hanyalah kepala-kepala suku dari orang-orang Moghgul islam, Bukbisj Ismeth Bey murid Lathep Barber yang dapat memukul dengan toya sejauh satu mil. Bukbisj belajar Shulurkhan dari Barber selama 20 tahun, dengan pisau jarinya ia dapat mengeluarkan usus lawan dari jarak 1 tombak. Kawannya melihat ia belajar jurus sejak dinihari sampai matahari naik dengan diselingi sholat subuh. Taymor dan Bukbisj terkenal sebagai orang-orang yang fanatik dalam madzhab Hambali dan ia sangat anti kepada orang supi dan takhayul.

Di China terkenal beberapa macam silat yang menggunakan Kracht, diantaranya Gin – Kang (ilmu meringankan tubuh) yang dapat dipergunakan untuk melompat jauh, loncat tinggi dan berjalan diatas air. Kwie – Khang dan Wie – Khang hampir bersamaan, perbedaannya hanya pada jurus pertama. Kwie – Khang dengan jurus tinju yang menyebar sampai ke Vietnam, Campa, Malaya dan Indonesia, lalu tumbuh menjadi beberapa aliran, diantaranya silat Mandar dari Sulawesi Selatan, Silat Timpung dari Jawa Timur dan Silat Nampon dari Jawa Barat.

Shurulkhan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Muslim China, diantara orang-orang Indonesia yang belajar Shurulkhan ialah Tuanku Rao. Muslim China menamakan silat itu Tou Yu Kang.

APAKAH KRACH ITU ?

Kracht adalah daya yang ditimbulkan dengan jalan senam, atau jurus dengan disertaiu latihan nafas. Gerakan napas diatur olkeh pusat pernapasan dalam otak, yang memiliki perangsang kracht akibat penuh dengan zat asam arang. Apabila didalam darah tidak ada zat asam arang, maka otak tidak menerima perangsang lagi, timbullah suatu daya yang disebut sandi.

Setelah kracht terkumpul didalam otot-otot (butir-butir kracht terdiri dari butir-butir bio-elektrisitas) lalu dikembalikan oleh daya pernapasan dan daya pikiran yang berpangkal pada otak. Daya pikiran disebut juga daya saran, maka bio-elektrisitas meloncat bergetar dan bergelombang keluar dengan tidak kembali lagi, tetapi terus berulang selama manusia itu makan.

Tiap-tiap orang mempunyai radius kracht; orang yang belum belajar  radiusnya sangat sempit kira-kira 1 – 2 cm dari tubuhnya. Orang yang sedang marah kracht nya mengembang dan disebut kracht aksi. Maka bila terjadi reaksi dari luar orang yang sedang beraksi, maka orang itu akan jatuh. Yang disebut beraksi adalah orang yang mempunyai kracht aktif (terlatih atau marah).

Orang yang sedang marah, syarap otaknya kurang normal, tenaga terkumpul dalam dada, sebaliknya syaraf otak belakang orang itu dalam keadaan negatif, maka walaupun ia tidak belajar krachtology atau praktikal kracht, pada waktu itu orang tersebut mempunyai kracht yang aktif sementara.

Diantara otot-otot dalam tubuh manusia ada yang disebut otot simpathi, yang padanya terdapat butir-butir daya listrik hidup dan dapat menggetar keluar apabila otot-otot itu digerakkan bersama dengan tekanan napas.

Bio-elektrisitas disebut pula gerakan kracht yang dapat dialihkan pada suatu ruang dengan jalan mengalirkan kracht dari dalam dada ke kaki atau tangan, kemudian menggetar keluar dan melekat pada ruang atau benda dan disebut kalang (kravht simpanan).

Tiap-tiap makhluk hidup memiliki ruang kracht yang bisa diperluas denag latihan.

Diantara cabang krachtology adalah Mesmerisme dari Dr. Mesmer, yaitu suatu latihan kracht untuk melakukan dan menundukkan binatang buas. Kracht binatang buas ini diatasi dengan kracht manusia sampai kracht binatang itu tidak berdaya.

N O U M I S M E

Menurut Gazman (1809-1877), makhluk dari ruang dimensi keempat (salah satunya Jin) memberi kesempatan kepada manusia untuk dipelajari dan dimengerti, hingga dengan teliti dapat diketahui sifat-sifatnya. Walaupun mereka sendiri tidak dapat dilihat dengan mata sewajarnya. Jin itu dapat menembus tubuh manusia untuk menimbulkan kesejahteraan atau malapetaka, kesehatan atau kesembuhan kepada kita dengan tidak kita ketahui (Tidak perduli). (Masterlink – Het leven derruinte). Makhluk dari ruang dimensi keempat membantu para ahli telepati, hipnotis, magnetisme, mengalirkan roh (spiritualisme) dan dalam melakukan hal-hal yang diluar biasa, walaupun mereka sendiri tidak mengerti dan tidak menyadarinya (Hinto-Protektif Magis)

Noum, berati tipuan dari makhluk-makhluk ruang dimensi keempat yang melepaskan getaran-getaran bio-elektrisitas kepada medium, yang kemudian memunculkan gejala-gejala pada si medium tersebut.

Gejala-gejala tersebut ada yang berbentuk dan ada yang maya. Dengan Noum itu ia mempengaruhipula pangkal syaraf pandangan dan ingatan dalam otak bagian belakang hingga timbullah bayangan-bayangan (hayalan-hayalan). Dengan Noumisasi, noum itu dapat bermaterialisasi sampai dapat terlihat dan terpegang oleh orang-orang tertentu (yang mempunyai kekuatan daya sandi).

Bentuk noum itupun berubah sesuai dengan sugesti medium dan sugesti pelaku. Di dalam masyarakat sering terjadi noumisasi, seperti keyakinan adanya harimau jadi-jadian. Suatu saat terdengar cerita di tengah hutan perkelahian orang soleh dengan raksasa dengan berujung matinya raksasa tersebut, esok harinya bangkai raksasa tersebut menghilang yang ada hanyalah bangkai katak, ini menunjukkan katak dijadikan noum oleh mahluk dari ruang dimensi keempat. Ada pula cerita seseorang bergumul dengan Jin, dan ketika Jin itu kalah berubah ujud menjadi belalang, yang ketika belalang itu dilepas menghilang, belalang itupun merupakan noum dari makhluk ruang dimensi keempat. (Marmarbella-Jinisme 234).

Besar Kracht Binatang Menurut Dr. Mesmer

1. Harimau tutul liar 44 kali 1 orang manusia

2. Harimau tutul jinak 10 kali 1 orang manusia

3. Harimau tutul dalam kurungan 4 kali 1 orang manusia

4. Beruang kelabu 98 kali 1 orang manusia

5. Harimau lodaya 98 kali 1 orang manusia

6. Harimau lodaya dalam kurungan 10 kali 1 orang manusia

7. Beruang hitam 40 kali 1 orang manusia

8. Beruang jinak 10 kali 1 orang manusia

9. Anjing gila 5 sd 15 kali 1 orang manusia

10. Anjing herder terlatih 15 sd 17 kali 1 orang manusia

11. Ular berbisa 2 sd 15 kali 1 orang manusia

12. B u a y a 26 kali 1 orang manusia

13. Rajawali 14 kali 1 ekor kelinci

14. Kucing 205 kali 1 ekor tikus

15. E l a n g 20 kali 1 ekor ayam betina

16. Babi rusa 1 kali 1 ekor anjing

17. Anjing hutan 10 kali 1 orang manusia

KRACHTOMETRI

Krachtometri adalah salah satu cabang dari krachtologi, yang mempelajari kracht orang yang melekat pada pensil, jam tangan, sapu tangan, kunci, dsb. Dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dan keterangan orang yangtidak dikenal yang pernah memegang barang tewrsebut.

Orang-orang Hindu dan Fakir India mengasimilasikan kracht dengan sihir, di India disebut Dachtonach. Di Jawa  kracht asimilasi ini diantaranya silat ambatan, silat pamacan, silat timpungan, dsb.

Di Sumatera Selatan terdapat silat aster, ialah silat kracht dari kaum torekat yang dibumbui dziqir Asmaul Husna.

Ilmu-ilmu yang menggunakan kracht

1. Silat kracht murni

2. Silat kracht campur sihir

3. Hipnotis, Hipnotise = tidur buatan, ialah melatih krach mata sampai kuat dan jauh.

4. Magnetisme

5. Mesmerisme

6. Krachtometri

Bahan bacaan :

1. Pengantar Krachtology……………………………………………………Dr Zein

2. Krachtology……………………………………………………………………Dr. Zein

3. Filsafat Biologi ……………………………………………………………….Drs. Amirudin

4. Soal Jawab ……………………………………………………………………..A. Hassan

5. Diktat Ameta tahun 1960 – 1963

(Tulisan Ust. A.D.El. Marzdedek tina peperenian Mbah Tossin Wangsareja Suja’i sebagai bahan diskusi jurus tenaga dalam yang diselenggarakan di Bandung tanggal 10 September 1986)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply