Maqom 8 Kesultanan Rijalul Ghaib

Catatan : Ust. Iing Solihin

1. Daerah mustawa dan tujuh lapis langit berkedudukan pada ‘Arsyirrohman dengan langit ke 7 Kanjeng nabi Muhammad Rosululloh

2. Maulana Haji Abdurrohman Ghaib, daerah hawa antaralangit dan bumi berkedudukan pada hawa ke 7 bagian ats

3. Kanjeng Nabi Sulaiman Chotimulloh daerah 7 lapis bumi, berkedudukan pada bumi lapis ke 4.

4. Maulana Haji Abdussomad Cakrabuana daerah Masyriq berkedudukan pada lapisan Masyrik ke 4

5. Maulana Haji Abdul Qodir Jailani daerah Maghrib, berkedudukan pada lapisan Maghrib ke 4

6. Kanjeng Nabi Daud Kholifatulloh, daerah kutub utrara, berkedudukan pada lapisan kutub utara ke 4

7. Kanjeng Nabi Ismail Qzobiqinulloh, daerah kutub selatan, berkedudukan pada lapisan kutub selatan ke 4

8. Kanjeng Nabi Khidir Balya bin Malkan, keliling daratan dan lautan dengan bergantian sat jam sekali.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply