EnglishArabicIndonesian

Mi’raj

Aya anu acan kasorang

luhurna langit jeung tungtungna alak paul

Meh bae poek sapaparat jalan

mongkleng buta rajin

tungtung ramo tungtung curuk teu katempo

hideung.

Aya anu acan kasorang

luhurna langit jeung tungtungna alak paul

Meh bae jeblog sapaparat jalan

jarijipen pinuh ku budah nafsu

lilinggeran jeung waskita cimekblek

beureum.

Sakapeung ngagurinjal

sakapeung nguliat

sakapeung nagedur

lolobanamah anggeur cindekul dina adat kabiasaan

Aya anu acan kasorang

luhurna langit jeung tungtungna alak paul

“Satemenna Alloh moal ngarobah hiji kaom, sahingga eta kaom teh ngarobah kawaskitaan dirina sewang-sewangan”.

Hrup ieu teh geuning anu kuring

Lain anu anjeun nu keur kabeneran loba raja kaya

lain anu anjeun nu keur kabeneran nyepeng kakawasaan

lain anu anjeun nu keur kabeneran sugih ku pangarti

Enya, kuring acan bisa ngapung tepung luhurna lanit

jeung tungtungna alak paul

kiwari jadi udagan.

Baeu panon

baeu ceuli

baeu irung

baeu baham

baeu kulit

dimimitian ku cimata indung

ditarekahan ku kahariwang nu jadi bapa

ieu jangjang mimiti bulu kasiran

Dina takbir

dina iftitah

dina fatihah

dina ruku

dina i’tidal

dina sujud

dina iftiros

dina tasyahud jeung salam

mi’raj kuring wungkul anu kuring

ngapak mega malang

neang anu acan kasorang

luhurna langit jeung tungtungna alak paul

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply