Nu Ngariung 2

Didieu aya riungan deui

Obrolan pikeun kasampurnaan

Malah mandar nepi ka tungtung kulon

Baeu ngaranjah hanjatna malaikat

Apan tasbeh  mah lain ngan saukur keur kongkorong

Geuning ieu nu ngariung

Adatna kakurung ku nyawa

Recok ukur dina peangna kalangkang

Umbul-umbulmah anggeur haur salancar

Teuneung henteu, ludeung henteu.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply