EnglishArabicIndonesian

Teruntuk Anak-anakku

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam.

Ya Allah Limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kunci pintu rohmat Allah sebanyak apa-apa yang berada pada ilmu Allah, Sholawat dan salam yang selalu tercurah sekekal kerajaan Allah dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau.

Ya Tuhanku, Anugerahkan kepadaku (anak-anaku) yang termasuk orang-orang yang soleh, Ya Tuhanku berilah aku dari sisi Engkau anak-anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha poendengar do’a, Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat, Ya Tuhan Kami perkenankanlah do’aku.

Ya Tuhanku, Tunjukilah aku untuk mensykuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu-bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri.

Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Ya Tuhan Kami, jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah dantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, Ya Tuhan Kami, Anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.

Aku serahkan anak-anakku dibawah lindungan kalimat Allah yang sempurna dari segala bentuk gangguan syetan marabahaya serta dari setiap pandangan yang penuh dengan kedengkian.

Ya Allah, berkahilah anak-anakku, janganlah Engkau celakakan mereka, karuniakanlah aku keta’atan (kebaikan) mereka, jadikanlah mereka itu penyenang hati Nabi Muhammad SAW serta kedua aorang tua mereka.

Ya Allah, Bukakanlah bagi mereka ilmu para arifin dan jadikanlah mereka faham dalam urusan agama, ajarkanlah mereka pengetahuan ta’wil, dan tuntunlah mereka ke jalan yang benar serta jadikanlah mereka kedalam golongan para ulamayang mengamalkan ilmunya, serta masukkanlah mereka kedalam golongan para hamba-Mu yang sholeh.

Ya Allah, Tumbuhkanlah mereka dengan sebaik-baiknya pertumbuhan, dan jadikanlah mereka oranag-orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk.

Ya Allah, berilah mereka taufiq untuk mencintai-Mu, menta’ati-Mu serta mencari keridhoan-Mu, Ajarkanlah kepada mereka semua yang bermanfaat, dan berilah mereka manfaat dari semua yang Engkau aqjarkan.

Ya Allah, Lindungilah/jagalah mereka dari segala fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan dari segala bentuk keburukan (kejahatan).

Ya Allah, mudahkanlah urusan mereka dan perbaikilah keadaan, perbuatan dan niat mereka.

Ya Allah, berilah mereka kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, Ya Allah, bantulah mereka agar dapat mengingat-Mu, mensyukuri ni’mat-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya.

Ya Allah, Akhirilah semua urusan mereka dengan keberhasilan (kebaikan) dan selamatkanlah mereka dari kehinaandunia & akherat. Ya Allah, jadikanlah pendengaran, penglihatan dan kekuatan mereka menyenagi jalan petunjuk-Mu, dan jadikanlah hawa nafsu mereka patuh pada ajaran yaqng dibawa kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW.

Ya Allah, selamatkanlah mereka, berilah mereka kesehatan dan mafkanlah mereka, panjangkan umur mereka dalam keta’atan dan keridhoan-Mu, terimalah amal mereka, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu dan Engkau yang patut mengabulkan permohonan.

Semoga solawat dan salam Allah tetap terlimpah atas Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Maha suci Engkau Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang disifatkan oleh orang kafir, dan sejahtera atas sekalian Rosul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam ini.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply