Trilogi Ujian Nasional

(1)

Basa Ema ngeusian formulir di bumina bu Ihah Kepala SD Neglasari
Ema jiga nu keubeuk ku kabingah, bari pokna :
Hidep rek mimitian sakola
Buku tulis hiji
Potlot stedler hiji
Pamupus cap kelinci hiji
Kantongna mah keun bae tilas Ceu Nani putra Pa Kuwu, kitu saur Ema, bari pok deui :
Hidep kudu leuwih soleh ti Ema
Hidep kudu leuwih pinter ti Ema
Hidep kudu leuwih jembar ti Ema
Hidep kudu leuwih bageur ti Ema
Darajat hidep kudu leuwih luhur ti Ema

Teu karaos Ema, geuning tos 6 tahun di SD teh
Beunghar geuning nagara teh, abdi sakola teh ukur modal bekel jajan hungkul
Saur bapak Kepala saurangna meunang tunjangan BOS dua puluh salapan rebu rupiah tiap bulan
Teu karaos Ema, geuning tos 6 taun di SD teh
Kuring mandi teh dianggir malah dicrokcrok kana emun-emunan
Saur Ema meh calakan tur bisa ngajawab soal ujian

Hate ngageder, ratug tutunggulan
Horeng rame ujian teh
Aya polisi
Aya penilik
Aya wakil rahayat
Aya manggala
Loba oge nu teu wawuh tapi didarasi, saur bapak kepala mah eta teh tim indevenden

Bel tos ditakol ku mang Ikum 5 kali
Hate beuki ratug, jajantung nabeuhan dada
Sieun teu bisa ngajawab soal
Sieun teu lulus
Ras emut kana kasauran bu Empap wali kelas 6, pokna :
Sakola teh ayeunamah wajib
Bisi eleh peunteun ku Vietnam
Hidep kudu bisa ngajul standar
Kudu lulus ujian teh !

Amplop soal tos dibuka ku pengawas
Leungeun ngeleper nampana, nu tatabeuh dina dada beuki rosa
Emaaaa………..
Geuning soal teh gampang
salian ti gampang teh oge geus nyelap eusina
Sarupaning A, B, C jeung DKareret ku juru panon bapak kepala tiluareun rohangan semu nu bungah
Pengawas katinggalna ge suka seuri
atuh si Ehed nu asalna elekesekeng ge katempo marahmay
Polisi, manggala, wakil rahayat jeung tim indevenden katinggalna uplek duka ngobrolkeun naon

Ema,
Mun abdi lulus Ujian Nasional SD taun ieu
Kedah dimana abdi neraskeun sakola teh ?

(2)

Dimana atuh abdi neraskeun sakola teh ?
Omat anaking !,
Mun rek nuluykeun sakola :
Ulah ka SMP negeri komo swasta, pelajaran agamana ngan ukur 2 jam
Ulah ka tsanawiyah negeri komo swasta guruna loba nu can sertifikasi

Ulah ka SMP/MTS unggulan sanajan boarding ge mayarna mahal moal kabedag
Kitu saur ema basa nebus ijazah SD bari rembay cisoca.
Ka Satu Atap atuh Ma,
Ka Sakola jarak jauh atuh Ma,
Atawa Paket Ma, meh bisa mantuan ema ngala suluh ka leuweung ?
Atawa di madrasah bae meh jiga Bu Euis nu capetang mun minggonan di masjid.
Ema, kamana atuh abdi neraskeun sakola teh?

Kahariwang tilu taun katukang laas kukanyataan
Wajib Belajar salapan tahun teu mere pilihan
Tetela beunghar nagara teh
Malah Ujian Nasional ge dibiayaan
Ngan wayahna biaya akhir tahun mah kudu udunan gedena ukur dua ratus rebu
Keur samenan jeung perpisahan
Kitu saur Bapak Kepala daria nakeran.

Ema, abdi ayeuna nuju ngiringan bimbel pelajaran nu bade di UN-keun
“Tah ayeunamah cumpon nilai try out teh.”
Wali kelas muka piwejang basa rempugan persiapan UN pokna deui :
Hidep sakabeh kudu lulus
Hidep sakabeh kudu meunang peunteun ngajul tina standar
Hidep sakabeh kudu bisa ngadongkrak IPM kabupaten
Hidep sakabeh kudu bisa ngaronjatkeun RLS kabupaten

Teu karaos Ema, geuning tos tilu taun di SMP teh
Kuring mandi teh dianggir malah dicrokcrok kana emun-emunan
Saur Ema meh calakan tur bisa ngajawab soal ujian
Hate ngageder, ratug tutunggulan
Horeng rame ujian teh
Aya polisi
Aya penilik
Aya wakil rahayat
Aya manggala
Loba oge nu teu wawuh tapi didarasi, saur bapak kepala mah eta teh tim indevenden

Bel tos ditakol ku mang Aos lima kali
Hate beuki ratug, jajantung nabeuhan dada
Sieun teu bisa ngajawab soal
Sieun teu lulus
Ras emut kana kasauran bu Empap wali kelas salapan A, pokna :
Sakola teh ayeunamah wajib
Bisi eleh peunteun ku Vietnam
Hidep kudu bisa ngajul standar
Kudu lulus ujian teh !

Amplop soal tos dibuka ku pengawas
Leungeun ngeleper nampana, nu tatabeuh dina dada beuki rosa
Emaaaa………­..
Geuning soal teh gampang
salian ti gampang teh oge geus nyelap eusina
Sarupaning A, B, C jeung D

Kareret ku juru panon bapak kepala tiluareun rohangan semu nu bungah
Pengawas katinggalna ge suka seuri
atuh si Ehed nu asalna elekesekeng ge katempo marahmay
Polisi, manggala, wakil rahayat jeung tim indevenden katinggalna uplek duka ngobrolkeun naon

Ema,
Mun abdi lulus Ujian Nasional SMP taun ieu
Kedah dimana abdi neraskeun sakola teh ?

(3)

Basa naek ka kelas 12 ipa taun kamari, Ema katinggalna kirang panuju
Sakapeung kerung, sakapeung maur ninggal ka saluareun jandela, jiga nu jauh panineungan.
Hate galecok hoyong terang lebeting kalbu Ema, ngan keukeuh ema ngabetem, ukur nyarios : “Bral geulis………!, ema mah ukur bisa ngado’a, mudah-mudahan bae hidep sing bisa ngahontal cita-cita”. Nyarios kituna teh angger bari neuteup kajauhan jiga nu keur milarian pamanceg lisanna.

Pasemon Ema masih maur bari ninggal ka saluareun jandela, basa kuring nyelang balik ka lembur pidua minggueun deui ka ujian, song amplop ti sakola disanggakeun ka Ema, teu werat tadina mah, ngan kudu kumaha deui, da kuring mah anggeur gilig hayang tamat sakola teh.
Amplop teh eusina tilu perkara :

1. Yen sakabehna kolot kudu nyieun kawalehan mun tea mah budakna teu lulus ujian nasional dibuktikeun ku nyieun surat pernyataan nu ditandatangan saluhureun materai 6000
2. Ngondang ka sakabeh kolot pikeun datang ka sakola dina gelar istighosah barjamaah.
3. Sangkan ngalunasan sarupaning waragad salila sakola, utamana bayaran nu bulan juni kudu dibayar dihareup tilu bulaneun april jeung mei.

Tah nu katilu numatak jadi werat teh, Ema tetep masih maur malah kerung, bari pokna : “Har……kutan teh kitu, ema mah lain sieun hidep teu lulus, atuh duit da geus boga……, kamari pisan merebot Oman naur buruh ema nyitak bata meni disakalikeun sabulaneun, ngan naha meke ema kudu ka sakola sagala, hoream ema mah…….”, ema humandeuar, malah soantena ngalaunan waktos nyebat hoream teh.

Ema, abdi ayeuna nuju istighosah di aula
Nu ngawitan bapak Kepala, ngawanti-wanti sangkan tarapti dina ngeusi LJUN, utamana identitas diri, maklum cenah nu mariosna komputer moal apaleun ka urang.
Kudu lulus, meh bisa ngaronjatkeun IPM kabupaten
Kudu lulus, meh teu eleh ku Vietnam
(Kuring mah masih can ngarti, naha kudu make istighosah, da bongan saur Ema istighosah mah kedah unggal dinten, Kuring ge can ngarti naha make kudu ngaronjatkeun IPM, seug komo sieun eleh ku Vietnam mah, ngan ari biwir mah ngagereyem nuturkeun bacaan Ceng Aoh imam Masjid Al-Kautsar)

Ema, abdi tadi subuh dianggir malah dicrokcrok, emut ka ema kapungkur, cenah meh calakan tur bisa ngeusian soal ujian.
Hate ngageder, ratug tutunggulan
Horeng rame ujian teh, Aya polisi, Aya penilik, Aya wakil rahayat, Aya manggala,
Loba oge nu teu wawuh tapi didarasi, saur bapak kepala mah eta teh tim indevenden.

Bel tos ditakol ku mang Aos lima kali, Hate beuki ratug, jajantung nabeuhan dada,
Sieun teu bisa ngajawab soal Sieun teu lulus.
Ras emut kana kasauran bu Empap wali kelas dua belas A, pokna : Sakola teh ayeunamah wajib, Bisi eleh peunteun ku Vietnam, Hidep kudu bisa ngajul standar, Kudu lulus ujian teh !.
Amplop soal tos dibuka ku pengawas, Leungeun ngeleper nampana, nu tatabeuh dina dada beuki rosa.
Emaaaa……….. Geuning soal teh gampang, salian ti gampang teh oge geus nyelap eusina, Sarupaning A, B, C , D jeung E.

Kareret ku juru panon bapak kepala tiluareun rohangan semu nu bungah, Pengawas katinggalna ge suka seuri, atuh si Ehed nu asalna elekesekeng ge katempo marahmay.
Polisi, manggala, wakil rahayat jeung tim indevenden katinggalna uplek duka ngobrolkeun naon.

Ema, Mun abdi lulus Ujian Nasional SMA taun ieu
Kedah dimana abdi neraskeun sakola teh ?
Ema, abdi sieun cara nu dina TV waktos ningal di Bale desa,
Nu lalulus ujian teh sok curat-coret seragamna bari ngaheurinan tatalimarga,
Nu lalulus ujian teh kadituna sok ngalanggur ukur ngaheurinan lembur,
Mun karuliah sok tawuran
Mun didamel sok daremo
Mun jadi birokrat males kana karudetna baheula
Paingan ema ngabetem, kerung malah maur waktu abdi naek ka kelas 12 ipa.
Ema, abdi kedah kumaha ?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply