Tujuh Belas Agustus 1

Kaca-kaca

Unggal lawang

Bagea datang :  lelembutan anu paling bodas

Anu beureum :  geutih kuring

Hajat poe ieu teuing keur saha

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply