Tujuh belas Agustus 10

Sore geus ngapungkeun  sesa-sesa bancang pakewuh

Ka balong pipiren tajug

Aya aleusan nu teu weleh nyidik-nyidik kalangkang

Dina ting aroyagna cai di balong

Ti mimiti leutik, gede, leutik deui

Apan anjeun ge milu nyaksian.

Sore oge geus ngabahandel wangkongan

Ngeunaan saliara jeung babadotan nu kagaringan

Ku lengkah

Ku renghap nu jero kacida

Deudeuh teuing nu pasareanna teuing dimana

Boro nyawa dimumurah

Hanas geutih ngulayabah

Sugan the

Sore geus nyaksian marengan kariaan poe ieu

Yen kamerdekaan teuing keur saha

Mun Anjeun surti

Teuleuman sorot panonna

Naha enya manehna geus merdeka

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply