Tujuh belas Agustus 5

Panas poe ereng-erengan

Aya nu nyelekit kencaeun hirup

Tina tingkareclakna kesang kuli-kuli babatan

Impian nu panghandapna tina girina impian

Hate anggeur nyelekit

Apan merdeka ?

Hanaangmah can kungsi dina tiisna peuting.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Leave a Reply